0%
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κτιριακής βιομηχανίας

εργαστήρι φυσικής δόμησης: γνωρίζοντας τον πηλό, ομάδα Recual

Γνωριστήκαμε και παίξαμε με τον Άχυροπηλό και τα Πλιθιά, συζητώντας παράλληλα για τα προβλήματα της σύγχρονης κτηριακής βιομηχανίας και για τις προσβάσιμες μεθόδους δόμησης με ανθεκτικά, βιοδιασπώμενα υλικά